Recipe-Finder.com

Ingredients Jump to Instructions ↓

  1. 1 fl Vodka 

  2. 1 fl Triple sec

  3. 1 fl Lime juice

Instructions Jump to Ingredients ↑

  1. Shake and serve over ice in old fashoned glass. —– Archive January 2010 December 2009 July 2009 June 2009 April 2009 March 2009 December 2008 November 2008 October 2008 September 2008 August 2008 July 2008 June 2008

Comments

882,796
Send feedback